Dance World Cup

Dance World Cup 2020 – Krajowe Eliminacje

Krajowe Eliminacje do Światowego Konkursu Tanecznego dla dzieci i młodzieży (dla uczniów niepublicznych szkół baletowych oraz grup i zespołów tanecznych) 

09  marca 2020, Kraków

Organizatorzy:

„L`Art de la Danse” Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie
„L’Art de la Danse” Niepubliczna Krakowska Szkoła Sztuki Tańca -Krakowska Akademia Tańca- www.balet-krakow.pl

Miejsce przebiegu konkursu:

Sala widowiskowa – Nowohuckie Centrum Kultury

Termin konkursu:

Przeglądy konkursowe odbędą się w poniedziałek 09.03.2020 w godz. 08.00 -20.00 wg kategorii, w zależności od ilości zgłoszonych układów.

Gala Baletowa z udziałem wybranych Laureatów konkursu:

Decyzja o organizacji Gali Baletowej zostanie podjęta po zamknięciu listy zgłoszeń. Uprzejmie informujemy, że ilość zgłoszeń jest ograniczona ze względu na jednodniowy przebieg konkursu. Liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy o jak najszybsze przesyłanie formularzy zgłoszeniowych.

Światowy finał konkursu: 26 czerwca – 04 lipca 2020 –  Rzym, Włochy

Informacje:

Zgłoszenia w formacie word – wypełnione wg obowiązującego regulaminu- przyjmujemy do dnia 09.01.2020 r.
Uwaga!: prosimy o przesłanie MUZYKI do 17 STYCZNIA w formacie mp3
Karta zgłoszeniowa – Pobierz dokument
Informacje o zgłaszanych tańcach – Pobierz dokument
Warunek uczestnictwa – muzyka do każdego układu – w formacie MP3
Regulamin konkursu –  http://www.dwcworld.com/   Regulamin DWC – 2020 – PL tłumaczenie

Grupy wiekowe: 

 • MINI – 9 lat i mniej
 • CHILDREN – 13 lat i mniej
 • JUNIOR – 17 lat i mniej
 • SENIOR – 25 lat i mniej

 

Limity czasowe

Opłata startowa:

 • Solo – 100 zł
 • Duet – 150 zł
 • Trio – 190 zł
 • Zespół (mała, duża) – 65 zł /od osoby

Opłatę startową należy wpłacić do dnia 09.01.2020 r. Brak wpłaty w w/w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Dane do przelewu: Towarzystwo Wspierania Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie
Nr konta: 39 8589 0006 0000 0011 1429 0001
w tytule: Opłata startowa DANCE WORLD CUP 2020, nazwa szkoły/zespół.
Prosimy o opłatę zbiorczą za wszystkich uczniów danej szkoły biorących udział w eliminacjach.

Opłata członkowska:

– opłaty członkowskie należy wpłacać na subkonto  walutowe Krakowskiej Akademii Tańca, w kwocie 10 euro/każdy uczestnik – do dnia 09.01.2020.
Dane do przelewu: Towarzystwo Wspierania Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie
Nr konta:  PL 33 85890006 0000 0011 1429 0012
SWIFT: POLUPLPR
W tytule: Opłata członkowska DANCE WORLD CUP 2020, nazwa szkoły/zespół.

Wg nowego regulaminu karty członkowskie będą drukowane tylko dla uczestników, którzy zakwalifikują się do światowych finałów i będą wydawane podczas finałów w Rzymie, Włochy.

Bilet wstępu (całodniowy) na eliminacje do konkursu: 35 zł /osoby
Bilet wstępu na Galę Baletową: 30 zł /osoby

Pozostałe informacje:

 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa
 • dyplomy dla prezentacji konkursowych zostaną przesłane pocztą,
 • zapewniamy garderoby i sale do rozgrzewki w dniu przebiegu konkursu,
 • na terenie obiektu działa bufet,
 • instytucje delegujące powinny ubezpieczyć członków zespołów na czas przejazdu i pobytu na imprezie we własnym zakresie,
 • zespół powinien posiadać (zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników,
 • uczestnictwo w imprezie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników,
 • koszty podróży i noclegu ponoszą uczestnicy konkursu,
 • w trosce o zapewnienie jak najlepszego komfortu przebiegu konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed upływem terminu zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu zostaną podane po zamknięciu listy uczestników konkursu.

Dance World Cup

Krajowe Eliminacje do Światowego Konkursu Tanecznego dla dzieci i młodzieży (dla uczniów niepublicznych szkół baletowych oraz grup i zespołów tanecznych) 19 marca 2018, Kraków.

Read More