facebook

Krajowe Eliminacje do Światowego Konkursu Tanecznego dla dzieci i młodzieży (dla uczniów niepublicznych szkół baletowych oraz grup i zespołów tanecznych)

19  marca 2018, Kraków

 

Organizatorzy:
„L`Art de la Danse” Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie
„L’Art de la Danse” Krakowska Akademia Tańca- www.balet-krakow.pl
Miejsce przebiegu konkursu:
Sala widowiskowa – Nowohuckie Centrum Kultury
Termin konkursu:

Przeglądy konkursowe planowane są na poniedziałek 19.03.2018 w godz. 08.00-17.00 wg kategorii, w zależności od ilości zgłoszonych układów.

 

Gala Baletowa z udziałem wybranych uczestników konkursu:

Nowohuckie Centrum Kultury, 19.03.2018 r., godzina Gali Baletowej zostanie ustalona po  zamknięciu terminu zgłoszeń w styczniu 2018 r.

 

Światowy finał konkursu: 22 czerwca – 01 lipca 2018 –  Sitges, Spain

 

Informacje:

Zgłoszenia w formacie word – wypełnione wg obowiązującego regulaminu- przyjmujemy do dnia 26.01.2018r.

Uwaga!: prosimy o przesłanie MUZYKI do 10 LUTEGO w formacie mp3

 

Karta zgłoszeniowa –( KATRA-ZGLOSZENIOWA-2018 )
Informacje o zgłaszanych tańcach – (INFORMACJE-O-ZGLASZANYCH-TANCACH_2018)
Warunek uczestnictwa – muzyka do każdego układu – w formacie mp3

Regulamin konkursu –  http://www.dwcworld.com/    Regulamin DWC – 2018 – PL

 

 

Grupy wiekowe:
• MINI – 9 lat i mniej
• CHILDREN – 13 lat i mniej
• JUNIOR – 17 lat i mniej
• SENIOR – 25 lat i mniej

 Limity czasowe:

 

Opłata startowa:
Solo – 50 zł
Duet – 70 zł
Trio – 96 zł
Zespół – 30 zł /od osoby

Opłata startowa:

Opłatę startową należy wpłacić do dnia 26.01.2018 r. Brak wpłaty w w/w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

 

Dane do przelewu:Towarzystwo Wspierania Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie

nr konta: 39 8589 0006 0000 0011 1429 0001,  w tytule: opłata startowa DANCE WORLD CUP 2018, nazwa szkoły/zespół.

Prosimy o opłatę zbiorczą za wszystkich uczniów danej szkoły biorących udział w eliminacjach.

 

Opłata członkowska:

– opłaty członkowskie należy wpłacać na subkonto  walutowe Krakowskiej Akademii Tańca, w kwocie 8 euro/każdy uczestnik – do dnia 26.01.2018.

Dane do przelewu:Towarzystwo Wspierania Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie

nr konta:  PL 33 85890006 0000 0011 1429 0012,  SWIFT : POLUPLPR w tytule: opłata członkowska DANCE WORLD CUP 2018, nazwa szkoły/zespół.

 

 Wg nowego regulaminu karty członkowskie będą drukowane tylko dla uczestników, którzy zakwalifikują się do światowych finałów i będą wydawane podczas finałów w Sitges w Hiszpanii.

 

 

Bilet wstępu (całodniowy) na eliminacje do konkursu: 10 zł /osoby
Bilet wstępu na Galę Baletową: 15 zł /osoby

 

 

 

Pozostałe informacje:

  • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa,
  • dyplomy dla prezentacji konkursowych zostaną przesłane pocztą,
  • zapewniamy garderoby i sale do rozgrzewki w dniu przebiegu konkursu,
  • na terenie obiektu działa bufet,
  • instytucje delegujące powinny ubezpieczyć członków zespołów na czas przejazdu i pobytu na imprezie we własnym zakresie,
  • zespół powinien posiadać (zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników,
  • uczestnictwo w imprezie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach,
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników,
  • koszty podróży i noclegu ponoszą uczestnicy konkursu,
  • w trosce o zapewnienie jak najlepszego komfortu przebiegu konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed upływem terminu zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu zostaną podane po zamknięciu listy uczestników konkursu.