facebook

Stowarzyszenie

Założone w 1999 roku, postawiło sobie za cel rozwój i upowszechnianie kultury baletowej w Krakowie. Jednym ze statutowych założeń było powołanie szkoły baletowej, dla krakowskich dzieci i młodzieży, która zapewniłaby im profesjonalne kształcenie baletowe i taneczne.

Stowarzyszenie podejmuje również działania mające na celu promocję młodych artystów- tancerzy, choreografów i pedagogów poprzez umożliwienie im scenicznego debiutu oraz prezentacji dotychczasowych dokonań. Zapoczątkowany w 2009 roku cykl „Prezentacje” oraz powołanie Krakowskiej Kameralnej Sceny Baletowej na Scenie pod Ratuszem służą zaznajomieniu krakowskiej publiczności z twórczością młodych artystów.

Dzięki współpracy z Teatrem Ludowym w Krakowie, Budapest Dance Theater, Zespołem Pieśni i tańca „Śląsk” oraz krajowym i międzynarodowym konkursom baletowym, w których biorą udział uczniowie Krakowskiej Akademii Tańca, stowarzyszenie realizuje misję propagowania krakowskiego baletu w Polsce i za granicą.

Celem stowarzyszenia jest również działalność społeczna i charytatywna. Stowarzyszenie uczestniczyło w akcji „Pomagamy talentom”, a także funduje stypendia dla uzdolnionych dzieci z uboższych rodzin. Od wielu lat jest również partnerem w projektach społecznych związanych z tańcem i edukacją artystyczną, takich jak „Taniec- Pasja Świata- Przenikanie kultur”, Akademia Artystyczna – Krok w Stronę Sztuki. Uczennice szkoły biorą udział w koncertach i imprezach charytatywnych.