„L’Art de la Danse”

Program nauczania

Autorski program nauczania Niepublicznej Krakowskiej Szkoły Sztuki Tańca „L’Art de la Danse” uwzględnia i realizuje zakres potrzeb programowych szkoły baletowej w rytmie dostosowanym do indywidualnych warunków każdego ucznia, przygotowując najzdolniejszych z nich do państwowego egzaminu dyplomowego.
Metodyka nauczania oparta jest na zasadach nauczania szkoły francuskiej, z uwzględnieniem i zachowaniem tradycji rosyjskiego baletu.
Wysoki poziom nauczania tańca współczesnego, modern i jazz potwierdzają liczne nagrody zdobywane przez uczniów na krajowych i międzynarodowych konkursach baletowych.

TANIEC KLASYCZNYw L’Art de la Danse

  • lekcje tańca klasycznego
  • lekcje pointes i wariacji
  • lekcje pas de deux – partnerowania (ostatni cykl nauczania)
  • lekcje barre au sol (techniki uzupełniające)

Taniec klasyczny gwarantuje wszechstronny rozwój uczniów, umożliwiając im profesjonalne uczestnictwo w tańcu i znakomicie wspomagając ich rozwój we współczesnych technikach tańca. Technika tańca klasycznego jest niezbędna w profesjonalnie realizowanej edukacji tanecznej i stanowi znakomite wsparcie dla innych technik tańca. Indywidualne podejście pedagogów do uczniów gwarantuje właściwe dostosowanie wymagań i tempa realizacji programu nauczania do warunków, możliwości fizycznych, talentu i postępów uczniów. Współpraca z lekarzem- ortopedą, warsztaty z anatomii ruchu dla tancerzy organizowane dla uczniów i pedagogów oraz troska pedagogów o harmonijny i zgodny z anatomią przebieg kształcenia wspomagają edukację naszych uczniów.

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI TAŃCAw L’Art de la Danse

  • taniec modern
  • taniec współczesny
  • taniec jazz, modern – jazz, lyrical jazz
  • atelier – warsztaty twórcze poświęcone zajęciom z improwizacji, choreografii i interpretacji muzyczno – ruchowych

Lekcje tańca współczesnego w różnorodnych stylach i technikach, obejmujące zarówno ćwiczenia techniczne, jak i układy choreograficzne oraz zajęcia z improwizacji i interpretacji ruchowej. Gwarantowany profesjonalny przebieg kształcenia i poziom zajęć, wymagający repertuar oraz możliwość uczestnictwa w dodatkowych projektach z zakresu tańca współczesnego, modern i jazz dają naszym uczniom wysokie umiejętności i zauważalny, profesjonalny poziom taneczny.