Oferta

Zajęcia programowe

Klasy baletowedla dzieci i młodzieżyod 7-8 roku życia

Zajęcia odbywają się minimum 3 razy w tygodniu (4-7 h tygodniowo), a ich czas trwania i ilość uzależnione są od cyklu nauczania obejmują:

  • różnorodne techniki tańca (klasyczny, współczesny, jazz)
  • rytmikę
  • zajęcia z improwizacji i interpretacji ruchowo- muzycznych

Realizowany program nauczania uwzględnia zakres potrzeb programowych szkoły baletowej, przygotowując najzdolniejszych uczniów do państwowego egzaminu dyplomowego i uzyskania tytułu zawodowego artysty tancerza. Naszym atutem jest indywidualne dopasowywanie profilu zajęć do możliwości, umiejętności, talentu i zainteresowań każdego dziecka.

W programie nauczania klas baletowych:

• lekcje tańca klasycznego
• lekcje pointes i wariacji
• lekcje pas de deux – partnerowania (fakultatywnie, ostatni cykl nauczania)
• lekcje barre au sol (techniki uzupełniające).

Taniec klasyczny gwarantuje wszechstronny rozwój uczniów, umożliwiając im profesjonalne uczestnictwo w tańcu i znakomicie wspomagając ich rozwój we współczesnych technikach tańca. Technika tańca klasycznego jest niezbędna w profesjonalnie realizowanej edukacji tanecznej i stanowi znakomite wsparcie dla
innych technik tańca. Indywidualne podejście pedagogów do uczniów gwarantuje właściwe dostosowanie wymagań i tempa realizacji programu nauczania do warunków, możliwości fizycznych, talentu i postępów uczniów.
Współpraca z lekarzem- ortopedą, warsztaty z anatomii ruchu dla tancerzy organizowane dla uczniów i pedagogów oraz troska pedagogów o harmonijny i zgodny z anatomią przebieg kształcenia wspomagają edukację naszych uczniów.

• taniec modern
• taniec współczesny
• taniec jazz, modern jazz,

Lekcje tańca współczesnego w różnorodnych stylach i technikach, obejmujące zarówno ćwiczenia techniczne, jak i układy choreograficzne oraz zajęcia z improwizacji i interpretacji ruchowej. Gwarantowany profesjonalny przebieg kształcenia i poziom zajęć, wymagający repertuar oraz możliwość uczestnictwa w dodatkowych projektach z zakresu tańca współczesnego, modern i jazz dają naszym uczniom wysokie umiejętności i zauważalny, profesjonalny poziom taneczny.

Klasy dziecięce– przygotowawcze Dla dzieci od 4 roku życia.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, lekcja trwa 60 minut. Program nauczania obejmuje utanecznienie i umuzykalnienie, rytmikę oraz przygotowanie do nauki baletu. Program zajęć, ich dynamika, czas trwania i zakres realizowanego materiału dostosowane są do możliwości ruchowych, anatomicznych i psychologicznych dziecka, właściwych dla poszczególnych etapów jego fizjologicznego i emocjonalnego rozwoju.

Poprzez ćwiczenia i układy baletowe, zabawy taneczne i rytmiczne rozwijamy kreatywność i koordynację ruchową dzieci oraz ich wrażliwość na taniec i muzykę. Dzięki współpracy z lekarzem – ortopedą zapewniamy bezpieczny przebieg kształcenia, a także dbałość o ewentualne korygowanie dziecięcych wad postawy. Stopniowo wprowadzamy dzieci w świat baletu klasycznego i współczesnych technik tańca, ucząc je zarówno podstaw techniki tańca, jak i umiejętności realizowania
baletowej pasji.

Każdą klasą opiekuje się dwóch pedagogów prowadzących.
Zapraszamy!