Niepubliczna Krakowska
Szkoła Sztuki Tańca
„L’Art de la Danse”

Wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – działa pod egidą Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej „L’Art de la Danse” w Krakowie.

Misją szkoły jest rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych młodych Krakowian pod opieką najlepszych  pedagogów oraz przygotowanie najzdolniejszych z nich do uzyskania tytułu zawodowego tancerza oraz wykonywania zawodu artysty baletu.

Autorski program nauczania, stała współpraca z krakowskimi teatrami i prestiżowymi instytucjami kultury oraz znakomita kadra pedagogiczna realizująca z pasją misję szkoły gwarantują wysoki poziom nauczania, wszechstronną edukację artystyczną, wyjątkową atmosferę i indywidualne podejście do uczniów.

Udział uczniów szkoły w dużych imprezach kulturalnych i spektaklach tanecznych rozwija ich kreatywność, wrażliwość artystyczną i wszechstronne zainteresowanie sztuką, ucząc równocześnie świadomego uczestnictwa w kulturze i sztuce i pozostawiając niezapomniane wrażenia na ich dalsze życie

Krakowska
Akademia Tańcazałożona w 2000 r

Działa pod egidą Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej „L’Art de la Danse” w Krakowie. Misją szkoły jest rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych młodych Krakowian pod opieką najlepszych pedagogów oraz przygotowanie ich do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, szczególnie poprzez rozwijanie ich artystycznej kreatywności w dziedzinie tańca i teatru, zachęcanie do indywidualnej twórczości i wspieranie rozwoju ich artystycznej wrażliwości.

Rozwijając swoją działalność artystyczną, szkoła rozdzieliła zajęcia dla dzieci i młodzieży na dwie kategorie- zajęcia taneczne i baletowe dla małych dzieci oraz zajęcia warsztatowe (w ramach Krakowskiej Akademii Tańca), a także zajęcia realizujące program nauczania przygotowujący do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły oraz do uzyskania dyplomu zawodowego tancerza (w ramach Niepublicznej Krakowskiej Szkoły Sztuki Tańca „L’Art de la Danse”, wpisanej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Program nauczania

Zajęcia karnetowe
oraz warsztaty

Zajęcia karnetowe adresowane są do wszystkich miłośników tańca- tych malutkich i tych całkiem już dorosłych. Dogodna, swobodna forma uczestnictwa w zajęciach, różnorodne techniki tańca i podział na grupy wiekowe pozwalają dobrać optymalny typ zajęć. Fantastyczna atmosfera i ogromna dawka tanecznej energii gwarantowane!

Warsztaty to forma intensywnych zajęć o określonej tematyce tanecznej, odbywających się w dodatkowych terminach, poza codziennym nurtem szkolnych zajęć, często z gościnnymi pedagogami z Polski i ze świata. Zajęcia otwarte są dla wszystkich pasjonatów tańca, uczniów szkół baletowych i tanecznych, tancerzy o różnym poziomie zaawansowania, a także pedagogów i instruktorów tańca