facebook

Krakowska Akademia Tańca, wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - działa pod egidą Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie. 

Misją szkoły jest rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych młodych Krakowian pod opieką najlepszych  pedagogów oraz przygotowanie najzdolniejszych z nich do wykonywania zawodu artysty baletu. Autorski program nauczania, stała współpraca z krakowskimi teatrami i prestiżowymi instytucjami kultury oraz znakomita kadra pedagogiczna realizująca z pasją misję szkoły gwarantują wysoki poziom nauczania, wszechstronną edukację artystyczną, wyjątkową atmosferę i indywidualne podejście do uczniów

Wydarzenia
Partnerzy