Miesiąc: listopad 2019

Dance World Cup 2020 – Krajowe Eliminacje

Krajowe Eliminacje do Światowego Konkursu Tanecznego dla dzieci i młodzieży (dla uczniów niepublicznych szkół baletowych oraz grup i zespołów tanecznych) 

09  marca 2020, Kraków

Organizatorzy:

„L`Art de la Danse” Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie
„L’Art de la Danse” Niepubliczna Krakowska Szkoła Sztuki Tańca -Krakowska Akademia Tańca- www.balet-krakow.pl

Miejsce przebiegu konkursu:

Sala widowiskowa – Nowohuckie Centrum Kultury

Termin konkursu:

Przeglądy konkursowe odbędą się w poniedziałek 09.03.2020 w godz. 08.00 -20.00 wg kategorii, w zależności od ilości zgłoszonych układów.

Gala Baletowa z udziałem wybranych Laureatów konkursu:

Decyzja o organizacji Gali Baletowej zostanie podjęta po zamknięciu listy zgłoszeń. Uprzejmie informujemy, że ilość zgłoszeń jest ograniczona ze względu na jednodniowy przebieg konkursu. Liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy o jak najszybsze przesyłanie formularzy zgłoszeniowych.

Światowy finał konkursu: 26 czerwca – 04 lipca 2020 –  Rzym, Włochy

Informacje:

Zgłoszenia w formacie word – wypełnione wg obowiązującego regulaminu- przyjmujemy do dnia 09.01.2020 r.
Uwaga!: prosimy o przesłanie MUZYKI do 17 STYCZNIA w formacie mp3
Karta zgłoszeniowa – Pobierz dokument
Informacje o zgłaszanych tańcach – Pobierz dokument
Warunek uczestnictwa – muzyka do każdego układu – w formacie MP3
Regulamin konkursu –  http://www.dwcworld.com/   Regulamin DWC – 2020 – PL tłumaczenie

Grupy wiekowe: 

 • MINI – 9 lat i mniej
 • CHILDREN – 13 lat i mniej
 • JUNIOR – 17 lat i mniej
 • SENIOR – 25 lat i mniej

 

Limity czasowe

Opłata startowa:

 • Solo – 100 zł
 • Duet – 150 zł
 • Trio – 190 zł
 • Zespół (mała, duża) – 65 zł /od osoby

Opłatę startową należy wpłacić do dnia 09.01.2020 r. Brak wpłaty w w/w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Dane do przelewu: Towarzystwo Wspierania Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie
Nr konta: 39 8589 0006 0000 0011 1429 0001
w tytule: Opłata startowa DANCE WORLD CUP 2020, nazwa szkoły/zespół.
Prosimy o opłatę zbiorczą za wszystkich uczniów danej szkoły biorących udział w eliminacjach.

Opłata członkowska:

– opłaty członkowskie należy wpłacać na subkonto  walutowe Krakowskiej Akademii Tańca, w kwocie 10 euro/każdy uczestnik – do dnia 09.01.2020.
Dane do przelewu: Towarzystwo Wspierania Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie
Nr konta:  PL 33 85890006 0000 0011 1429 0012
SWIFT: POLUPLPR
W tytule: Opłata członkowska DANCE WORLD CUP 2020, nazwa szkoły/zespół.

Wg nowego regulaminu karty członkowskie będą drukowane tylko dla uczestników, którzy zakwalifikują się do światowych finałów i będą wydawane podczas finałów w Rzymie, Włochy.

Bilet wstępu (całodniowy) na eliminacje do konkursu: 35 zł /osoby
Bilet wstępu na Galę Baletową: 30 zł /osoby

Pozostałe informacje:

 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa
 • dyplomy dla prezentacji konkursowych zostaną przesłane pocztą,
 • zapewniamy garderoby i sale do rozgrzewki w dniu przebiegu konkursu,
 • na terenie obiektu działa bufet,
 • instytucje delegujące powinny ubezpieczyć członków zespołów na czas przejazdu i pobytu na imprezie we własnym zakresie,
 • zespół powinien posiadać (zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników,
 • uczestnictwo w imprezie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników,
 • koszty podróży i noclegu ponoszą uczestnicy konkursu,
 • w trosce o zapewnienie jak najlepszego komfortu przebiegu konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed upływem terminu zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu zostaną podane po zamknięciu listy uczestników konkursu.